Inspired People Solutions

Visie:
Begint ieder leven niet met inspiratie, het moment waarop de reis door het leven een aanvang neemt?! Afhankelijk van afkomst, aanleg en situatie beantwoordt eenieder de vragen die het leven haar of hem stelt op een andere wijze. Hierbij is bepalend welke idealen iemand koestert. Hoe
zien die idealen eruit? Wie wil je ten diepste zijn? Waar haal je de motivatie vandaan? En: hoe zorg je ervoor dat de inspiratie niet verdwijnt?

Dit zijn indringende vragen in een wereld waar verandering de enige constante lijkt. We zullen moeten inzien dat levenslange ontwikkeling van het individu de onontkoombare consequentie is. Autonomie en zingeving zijn hierbij de belangrijkste thema’s.

Omdat de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en innovaties over elkaar heen buitelen, zijn doelen per definitie betrekkelijk. Morgen zijn er nieuwe oplossingen nodig voor problemen die we vandaag nog niet kennen. Dus gaat het om de reis: we weten immers niet hoe de toekomst eruit zal zien, noch de weg die gevolgd zal worden. Wel dat het mensen zijn die de tocht ondernemen.

Missie:
Inspired People Solutions wil met passie en geïnspireerd bijdragen aan deze reis naar morgen door zich te richten op de ontwikkeling van het individu en dus ook van organisaties. Immers mensen maken -uiteindelijk- het verschil. Alle facetten die hiermee samenhangen behoren tot het werkterrein van Inspired People Solutions dat de daartoe noodzakelijke competenties en instrumenten zal inbrengen.

 

Inspired People Solutions
van Miereveltlaan 5E
2612 XE Delft
06 - 534 68 642
info@inspiredpeoplesolutions.nl

Inspired People Solutions ProLiConsultancy Prooy for People Paard van Prooye Consultants of Swing